Profile image

미니게임 서버 맵 리스트

Konishi♪ | 공지 | 조회 수 330 | 2019.07.31. 01:34

35hp_cruise

 

35hp_planetsun

 

35hp_shipfight

 

bp_adventure

 

bp_dive

 

bp_expert

 

bp_flow

 

de_rats_kitchoon

 

mg_100traps_v4_1

 

mg_14rooms_course_v2

 

mg_2ezmap_course_v3

 

mg_airmap_run_v2

 

mg_antique_course

 

mg_arcs_multigame_csgo_v2

 

mg_azure

 

mg_basement_course_final

 

mg_beastmario_course_v1

 

mg_cartoon_course_v3_3_ez

 

mg_castle_csgo_retex_rx_aif_5

 

mg_circle_course

 

mg_copter_tower_v3_beta2

 

mg_crash_bandicoot_party_go_4

 

mg_cuberunner_csgo_v7

 

mg_cyber_course_v5

 

mg_dans_course_remaster

 

mg_draw_course_trolledition_beta 

 

mg_draw_course_v2

 

mg_dreamy_mariogames_b9

 

mg_ecilptic_v4

 

mg_eparlana_multigame_csgo_v2

 

mg_escape_castle_v3_fix

 

mg_faohu_course_v1

 

mg_fun_matrix_trilogie

 

mg_gavle_course_v5

 

mg_ghosts_cave_csgo

 

mg_go_for_it_csgo

 

mg_grands_multigames_v1_1

 

mg_gruber_course_v2_1

 

mg_Headshot_Machine_Multiarenas_v7

 

mg_hype2_v3

 

mg_jacks_bhop_battle_final_csgo_v1

 

mg_jahoukarail_2015

 

mg_just_multigame_v2c

 

mg_kane_course_beta_fix

 

mg_kirbys_brawl_v2

 

mg_krane_multigames_v_0_9_1

 

mg_lego_multigames_v8

 

mg_lt_galaxy_csgo_v1

 

mg_lt_glacier_csgo_v2

 

mg_mario_course_v1_2

 

mg_mario_party_v2_1

 

mg_mikis_course

 

mg_mikis_multigames

 

mg_minecraft_adventure_final_fix

 

mg_minecraft_course_jb_n1

 

mg_minecraft_multigames_v4

 

mg_multigames_lawr_csgo_v2

 

mg_nexerade_castle

 

mg_nimafa_3_final_v3

 

mg_office_coursee_2012_fixed

 

mg_parish_course_csgo

 

mg_paska_course_rmk

 

mg_pavlos_building_v1_0

 

mg_pirates_b1_fixed

 

mg_piratewars_csgo_v7_hp

 

mg_potatogames_alpha0_1_d2

 

mg_Pushcircle_Doc_game_Fix_RSSFix

 

mg_Race_Long_Road_Extended_RSSFix

 

mg_railroads

 

mg_randomizer_reborn_v2

 

mg_Rank_Multigames_Final_Fix

 

mg_raphi_multigame

 

mg_reaprs_draw_course_v1_fix

 

mg_runordie_final

 

mg_savethebacon_course_final

 

mg_savetheisland_course_reskin

 

mg_siberdev_2

 

mg_simpsons_course_v3

 

mg_ski_mountain_resort

 

mg_ski_mountain_v2_csgo

 

mg_Skilled_or_Lucky_Multigames_v1

 

mg_sky_realm_v3

 

mg_skygrass_balkanstar

 

mg_sodan_lab_tp_csgo

 

mg_sonic_islands_v4

 

mg_spongebob_defence_v2_1

 

mg_Super_Tower_v3_RSSFix

 

mg_supernova_beta

 

mg_square_tower_v2

 

mg_swag_multigames_v7

 

mg_swamplandv5

 

mg_thc_lego_multimap_go_v4

 

mg_tomgreens_allinone_betav2_d

 

mg_twisted_theme_multigames_v1_4

 

mg_uvespace_course_betav2

 

mg_velocity_tower_csgo_v1

 

mg_warmcup_headshot_csgo3

 

mg_weapon_case_arenas_v1_2

 

mg_wipeout_course_v1b

 

mg_yolo_multigames_v2_1

 

mg_yotagames

 

mg_yourstory

 

mg_dev_galaxie_course_csgo

 

mg_space_course_csgo

 

mg_legodeplay_course_v3

 

mg_longroad_2

 

mg_bunkerspace_course1

 

mg_tamucourse_a3

 

mg_rezinate_course_v1

 

mg_koga73_multigames_h

 

mg_Zetzui_Multigames_v5

 

mg_ans1mple

 

mg_cypher

 

mg_halo_course_csgo

 

mg_ifionly_csgo

 

mg_nwave_course_csgo

 

mg_prison_escape_v1_2fix

 

mg_ruinztrap_course_csgo

 

mg_zeazon_v6

 

surf_10xinferno_pb

 

mg_damons_multigame

 

mg_nightmare_in_the_office

 

mg_schooufi_course_fixed

 

mg_fun_allinone_multigames

 

mg_delusion_csgo

 

mg_glatze_island_course_v5

 

mg_modernworld_multigames_v1

 

mg_remsopor

 

mg_mario_galaxy

 

mg_colors_course

 

 

* 어드민 전용 맵 리스트는 제외

 

마지막 수정 : 2019.8.7

 

추천 0 0 비추천
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 조따 이른 크리스마스 이벤트 [4] file LonelyWife 19.12.04. 290
공지 좀비탈출 서버 맵 리스트 및 리소스 팩 [6] Hestia 19.08.24. 2505
» 미니게임 서버 맵 리스트 Konishi♪ 19.07.31. 330
공지 CS:GO 어드민 팀 (Admin Team) Admin 19.03.19. 1370
공지 포럼이용 규칙(필독) Admin 19.03.19. 484
공지 ZE Event Reward Tier Admin 19.03.19. 816
공지 기부자 혜택이 새로이 추가됩니다. [66] LonelyWife 18.07.13. 2340
140 ZE 11월 30일 이벤트 공지 [3] Ramen 19.11.30. 570
139 크래딧스토어 정상화 및 크래딧2배 이벤트 [2] file LonelyWife 19.11.25. 442
138 ZE 좀탈콘 및 오더핑 고질적인 문제 수정 [2] file LonelyWife 19.11.25. 339
137 ZE 새스킨 추가 및 테스트기간 [11] LonelyWife 19.11.21. 562
136 이벤트 #좀비탈출 11월2일 토요일 이벤트 공지 You shall not pass [3] file Hestia 19.11.02. 859
135 좀비탈출 어드민 모집 [26] LonelyWife 19.10.21. 2434
134 자동 재접속 끄기 - !retry [2] LonelyWife 19.10.20. 435
133 ZE 서버관련 문제점 수정 및 계획들 [1] LonelyWife 19.10.19. 373
132 이벤트 #좀비탈출 10-19 / 10-20 토요일과 일요일 이벤트 공지 [9] file Hestia 19.10.19. 789
131 ZE 2019-09-28 토요일 이벤트 공지 -- Defeat the nuke king [3] file Hanna 19.09.27. 717
130 ZE 9월 7일 이벤트 [8] sj58320 19.09.06. 741
129 ZE 8월 23일 불금깜짝이벤트 [6] 레이플하임 19.08.23. 648
128 ZE 8월의 토큰샵 [24] file LonelyWife 19.08.22. 1392
127 ZE 08/10 이벤트 공지 [9] file sj58320 19.08.10. 707
126 ZE 좀탈 업데이트 [2] file Hestia 19.07.26. 794
125 이벤트 7월 27일 토요일 이벤트 - NO ZOMBIES OR TROLL. ONLY HUMAN. [5] sj58320 19.07.26. 640
124 ZE 오늘 이벤트 끝 보상및 사람들 [4] Hestia 19.07.20. 543